Groothertog Henri staat stil bij politiek

Groothertog Henri heeft tijdens zijn traditionele toespraak op kerstavond teruggeken op het afgelopen jaar "dat werd gemarkeerd door buitengewone gebeurtenissen".

Henri doelde daarmee in eerste instantie op de politiek in eigen land, waar de regering van premier Jean-Claude Juncker het vertrouwen verloor. Daardoor waren vervroegde verkiezingen nodig, met als resultaat voor het eerst sinds decennia een kabinet zonder christen-democraten.

In zijn rede bedankte de groothertog Juncker, tot dit najaar de enige premier waarmee hij sinds zijn aantreden in 2000 te maken had gehad. Juncker was de langstzittende premier van Europa. Hij bekleedde het ambt sinds 1995.

Persoonlijke noot

Henri ging in zijn toespraak in op de economische crisis die ook Luxemburg niet onberoerd laat, en hij wees op de noodzaak van goede scholing voor de jeugd die anders in het op de dienstensector gerichte Luxemburg geen werk kan vinden. De groothertog vroeg aandacht voor het lot van de Syrische vluchtelingen, die hij zelf had ontmoet tijdens een staatsbezoek aan Turkije in november.

Een persoonlijke noot was er aan het slot van de in het Luxemburgs uitgesproken toespraak. Henri dacht met vreugde terug aan het huwelijk van zijn tweede zoon prins Félix eerder dit jaar en bedankte mede namens groothertogin Maria Teresa voor de vele gelukwensen.