Albert houdt vast aan eigen koers Monaco

Albert II van Monaco heeft zondagavond mede namens zijn echtgenote prinses Charlène aan 'de Monegasken, de ingezetenen en vrienden' van het vorstendom zijn "allerbeste wensen" voor 2018 uitgesproken. Albert deed dat in een korte boodschap die ook op de sociale media van het 'Palais Princier' werd verspreid.

De prins keek kort terug op het afgelopen jaar, waarin op wereldniveau soms reden was tot somberheid maar waarin vorderingen zijn gemaakt richting een meer groene economie en meer aandacht voor duurzaamheid.

Albert sprak over de verkiezingen eerder dit jaar in Monaco. 'Ik wil eraan herinneren dat ik in dat verband strikt neutraal ben', zei hij, in de hoop op een vruchtbare samenwerking en verdere uitbouw van de harmonieuze en sociale samenleving. Ook wenste Albert dan zijn ministaat op de zelf gekozen 'originele' weg mag voortgaan, 'temidden van een zo'n gecompliceerde wereld'.