Mathilde ingehuldigd als erelid Academie voor Geneeskunde

Koningin Mathilde van België is vandaag ingehuldigd als beschermend erelid van de Academie voor Geneeskunde van België. Dat gebeurde in het Paleis der Academiën in Brussel dat vijf van de zeven koninklijke academies van België huisvest.

In haar inaugurele rede benadrukte Mathilde “dat het zorgwekkend is om vast te stellen dat het aantal diagnoses van psychische problemen bij kinderen en adolescenten sterk is toegenomen. Hoewel de stijging grotendeels kan worden toegeschreven aan betere en preciezere diagnoses, zoals we uit voorgaande presentaties leerden, moeten we toch bijzonder waakzaam blijven voor het wegvallen van een kwaliteitsvolle sociale band; en dit met inbegrip van de risico’s die paradoxaal genoeg verbonden zijn met de sociale netwerken.”

Mathilde vroeg zich af: “Moeten wij als ouders niet veel alerter toezien op het gebruik van beeldschermen door onze kinderen? Hoe vaak zitten de kinderen niet aan tafel met hun laptopspelletjes te spelen in plaats van rustig te eten of gezellig te babbelen en aandacht voor elkaar te hebben. Gezinsmaaltijden zijn momenten om te koesteren. Ze bieden volop de mogelijkheid om elkaar in familieverband echt te ontmoeten. Maar ook op school en in de vrije tijd moet ervoor gezorgd worden dat kinderen voldoende persoonlijk contact met elkaar hebben. Kinderen moeten op gepaste wijze leren dat communicatie belangrijk is om relaties op te bouwen en te onderhouden, en zo te blijven groeien.”

Ze pleitte tegen de academici voor intenser onderzoek op het vlak van autisme en kinderen en jongeren met ernstige vormen van een ontwikkelingsstoornis met hyperactief gedrag. Mathilde deed een oproep: “U, leden van de academies, kunt hiertoe een belangrijke bijdrage leveren.”