Placeholder

Laurent: mijn rechten worden geschonden

De Belgische prins Laurent heeft weer van zich laten horen. Zijn advocaat waarschuwt in een brief aan premier Charles Michel dat de regering de mensenrechten van Laurent dreigt te schenden, zo bericht De Standaard.

De jongere broer van koning Filip bezocht afgelopen zomer zonder toestemming van de regering de Chinese ambassade. Als gevolg daarvan raakt Laurent waarschijnlijk een deel van zijn dotatie kwijt en mag hij niets meer op eigen houtje doen. In een zeven pagina's tellende brief verdedigt prins Laurent nu zichzelf.

Volgens de prins is de wet waarop de regering zich beroept in strijd met de grondwet en de rechten van de mens. Zo zou hij straks worden veroordeeld tot een 'sociaal isolement' omdat hij steeds toestemming moet vragen als hij ergens heen wil.

De advocaat waarschuwt dat België voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld kan worden. Prins Laurent zegt wel constructief naar een oplossing te willen zoeken waarin de wet kan worden toegepast zonder dat ze in strijd is met de fundamentele mensenrechten.

De regering wil tegenover Belga niet reageren op de brief. Het dossier wordt binnenkort voorgelegd aan de ministerraad.