Koning Filip telt zegeningen in toespraak

De Belgische koning Filip slaat een optimistische toon aan in zijn eerste kersttoespraak. ''Ons land heeft op allerlei gebieden uitgeblonken”, aldus Filip in zijn dinsdagmiddag uitgezonden rede, die deels al was uitgelekt naar de Frans- en Duitstalige media. "Ik ben blij dat ik mij tot u kan richten”, zei hij enthousiast.

De koning bedankte voor de steun die hij sinds zijn aantreden heeft ontvangen. ''Uw enthousiasme en uw vertrouwen hebben me oprecht ontroerd.” In de opsomming van bijzondere prestaties werden de Rode Duivels, de nationale voetbalploeg, niet vergeten. Die spelen volgend jaar op het WK in Brazilië. "Samen met u verheug ik me daarover”, aldus Filip.

''Naast al die positieve zaken blijven er nog heel wat moeilijkheden”, constateerde de nieuwe koning. "Al te veel mensen leven in eenzaamheid”, merkte hij op, en ook de hoge jeugdwerkloosheid en de armoede werden aangestipt. Bij de bezoeken in het land had Filip samen met koningin Mathilde ''ook mensen ontmoet van wie de talenten niet tot uiting zijn kunnen komen, of van wie de talenten niet werden erkend.” In de toespraak riep Filip op om daarin verandering te brengen.

Verantwoordelijkheid

''Het is onze verantwoordelijkheid, om ieders kwaliteiten tot ontplooiing te laten komen. Onderwijs en opleiding zijn daarbij van cruciaal belang.” Koning Filip zag ook de noodzaak om in de maatschappij onderlinge banden te smeden. ''Banden tussen generaties. Want ouderen zijn een belangrijke bron van ervaring en wijsheid voor de jongeren”, aldus Filip, die ook ''banden tussen alle Belgen” bepleitte.

Opvallend in de korte toespraak, die Filip staande uitsprak voor een grote kerstboom, was dat uitgebreide verwijzingen naar de politiek – België heeft volgend jaar parlementsverkiezingen – en de problemen tussen de verschillende landsdelen – stokpaardje van koning Albert II – achterwege bleven.

De toespraak is hier integraal te lezen.