Filip en Mathilde voor tweede keer als koningspaar op bezoek

De komst van het Belgische koningspaar naar Maastricht voor de viering van 200 jaar Koninkrijk is geen verrassing. In de wandelgangen was hun aanwezigheid in Limburg al eerder bevestigd.

De feestelijkheden op 30 augustus staan namelijk in het kader van de internationale betrekkingen en daarbij past de aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde en van de Duitse bondspresident Joachim Gauck en zijn partner Daniela Schadt.

Het Nationaal Comité koos internationale oriëntatie als thema vanwege het begin van het Congres van Wenen 200 jaar eerder. Daar werd toen de Nederlandse onafhankelijkheid herbevestigd en werd besloten om Nederland en België samen te voegen. Dat verenigde koninkrijk bleef tot 1830 bestaan. Luxemburg hoorde er ook bij. De Nederlandse koning mocht er als groothertog regeren.

Groothertogelijk paar

De kans bestaat dat het Luxemburgse groothertogelijk paar ook naar Maastricht komt. Volgens het organisatiecomité worden bij de viering in Maastricht ‘verbindingen gelegd met onze historie, onze internationale relaties en onze verworvenheden’. De grensstad Maastricht is daarvoor bij uitstek de plek om daar aandacht aan te besteden. Met de viering wordt ook aangesloten bij het zogenoemde Preuvenemint, het jaarlijkse culinaire festijn in de Limburgse hoofdstad.

Het is de tweede keer dat Filip en Mathilde na hun aantreden als koningspaar op 21 juli vorig jaar in een officiële capaciteit naar Nederland komen. Begin november waren ze in Den Haag voor een kennismakingsbezoek.

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen