Belgisch koningshuis trilt op grondvesten

De storm rond de Belgische koninklijke familie is vrijdag door het krachtige optreden van koning Filip nog allerminst gaan liggen. De verhoudingen met Filips ouders koning Albert II en koningin Paola zijn op scherp komen te staan.

Koning Filip ontbood vrijdag Vincent Pardoen, het hoofd van Alberts deel van het hof. Pardoen werd ter plekke uit zijn functie heeft ontheven, na 36 jaar trouwe dienst aan Albert en Paola. Hij had eerder in de week tegen de uitdrukkelijke instructies van het paleis een brief verspreid waarin Paola haar bezorgdheid uitte over haar jongste zoon prins Laurent. Volgens Filip was daardoor sprake van een ‘vertrouwensbreuk’.

Filip is behalve regerend koning ook hoofd van de koninklijke familie. Hij is degene die de hofhouding aanstelt, ook degenen die voor het ‘Huis’ van zijn vader werken, zoals Vincent Pardoen. Die had de nieuwe koning eerder al in verlegenheid gebracht door achter zijn rug om bij premier Elio Di Rupo te pleiten voor een hoger pensioen voor koning Albert. Over dat verzoek brak meteen heibel uit, die Filip schaadde.

Deze week keerden Albert en Paola dan eindelijk van vakantie terug en brachten ze een bezoek aan de al 2 weken in het ziekenhuis liggende prins Laurent, die in die periode lange tijd in een kunstmatig coma werd gehouden. In de Belgische samenleving was felle kritiek op de harteloosheid van het ouderpaar.

Paola vond het daarom kennelijk nodig om haar gedrag uit te leggen en stelde een open brief op, die Pardoen voorlegde aan het paleis – de staf van koning Filip dus. Die sprak er een veto over uit, maar Pardoen negeerde het en gaf het schrijven aan persagentschap Belga. Dat bracht de spanningen in de koninklijke familie andermaal in de openbaarheid en zette koning Filip in zijn hemd, terwijl Laurents vrouw Claire woedend was over de neerbuigende toon aangaande de zieke prins.

Een reactie van koning Filip kon niet uitblijven. De voortvarendheid wordt in de Belgische media alom geprezen, maar de vrees bestaat dat de toch al broze relatie met zijn ouders verder is beschadigd. Pardoen volgde het paar als een schaduw, ging met hen op vakantie, was bij het ziekenhuisbezoek en was hun beider vertrouweling.

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen