Willem-Alexander naar Turkije

Prins Willem-Alexander zal van maandag 16 tot en met donderdag 19 maart het Vijfde Wereld Water Forum in Istanbul, Turkije bijwonen. Willem-Alexander is de opening bij van het Forum en bezoekt diverse sessies. Het Vijfde Wereld Water Forum wordt door de Turkse regering en de Wereld Water Raad in het Sütlüce Congres- en Cultureel centrum en Feshane Congrescentrum georganiseerd en heeft als thema Bridging Divides For Water. Het World Water Forum wordt eens in de drie jaar gehouden en is het grootste internationale congres op gebied van water. Het doel van het congres is enerzijds de watervraagstukken (hoger) op de politieke agenda te zetten. Anderzijds is het de bedoeling om internationaal te leren van elkaars ervaringen.

Prins Willem-Alexander zal van maandag 16 tot en met donderdag 19 maart het Vijfde Wereld Water Forum in Istanbul, Turkije bijwonen. Willem-Alexander is de opening bij van het Forum en bezoekt diverse sessies. Het Vijfde Wereld Water Forum wordt door de Turkse regering en de Wereld Water Raad in het Sütlüce Congres- en Cultureel centrum en Feshane Congrescentrum georganiseerd en heeft als thema Bridging Divides For Water. Het World Water Forum wordt eens in de drie jaar gehouden en is het grootste internationale congres op gebied van water. Het doel van het congres is enerzijds de watervraagstukken (hoger) op de politieke agenda te zetten. Anderzijds is het de bedoeling om internationaal te leren van elkaars ervaringen.


Tijdens het Forum zullen naar verwachting 20.000 deelnemers met elkaar in dialoog gaan over de watercrisis, plannen presenteren en ervaringen delen ten behoeve van een oplossing. In totaal vindt er op het Forum in honderden sessies dialoog plaats over thema’s als financiering, klimaatverandering en eco-systemen. Voor Nederland zal, naast Willem-Alexander ook de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw. J.C. Huizinga deelnemen aan verschillende sessies en bijeenkomsten. Daarnaast zullen o.a. ministers uit Turkije, India, Ethiopië en Oeganda aanwezig zijn in Istanbul.

Na Marrakech, Den Haag, Kyoto en Mexico-Stad is het nu de beurt aan Istanbul om de wereldwaterproblemen te bespreken tijdens het Wereld Water Forum. De kroonprins is voorzitter van de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. In maart 2000 was Willem-Alexander voorzitter van het Tweede Wereld Water Forum in Den Haag.

Bron RVD