Van den Ende en Krajiceck in comité inhuldiging

Joop van den Ende, Richard Krajicek en de Amsterdamse wethouder Andrée Van Es nemen zitting in het Nationaal Comité dat de inhuldiging van koning Willem-Alexander voorbereidt. Andere leden zijn Ahmed Aboutaleb, Mavis Albertina, Annet Lekkerkerker, Roland van der Vorst en Ben Woldring.

De beoogde comitéleden kwamen vrijdag bijeen op het ministerie van Algemene Zaken. Het Nationaal Comité staat onder leiding van Hans Wijers. Volgens de oud-minister gaat het uitstekend met de voorbereidingen. De leden van het comité zullen vanuit hun expertise invulling gaan geven aan de uitdrukkelijke wens van het nieuwe Koningspaar om de inhuldiging op 30 april 2013 in alle gezamenlijkheid te vieren. Alle onderdelen van het Koninkrijk zullen hierbij betrokken worden. Tevens zal het Comité initiatieven voor dankbetuigingen aan Koningin Beatrix en initiatieven voor huldeblijken aan de nieuwe Koning en Koningin coördineren en in goede banen leiden. De abdicatie en inhuldiging zelf maken geen onderdeel uit van de taken van het comité.
Het comité zal op een later moment de activiteiten die worden ondernomen bekend maken.