Premier houdt vast aan huidige rol Koningin

Er gaat weinig veranderen aan het Koninklijk Huis en de tradities daaromheen als het aan premier Rutte ligt. De PvdA pleit voor een 'modern koningschap'. 'Wij willen een koningschap zonder de schijn van politieke invloed,' zei PvdA'er Heijnen. De PVV, D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen het rigoureuzer aanpakken en willen een puur ceremonieel koningschap. 'Wij zijn trots op het Koninklijk Huis,' zei PVV-Kamerlid Bontes, opmerkelijk gematigder dan de toon die zijn partijleider Wilders eerder liet horen. 'Het heeft een bindende rol in de samenleving, maar het is wel tijd voor modernisering. Ons uitgangspunt is dat de koningin geen deel meer uitmaakt van de regering.'

Wat premier Rutte betreft, hoeft de macht van de Koning niet ingeperkt te worden. De koningin is dan wel lid van de regering, maar ze heeft geen politieke macht. Het is aan het kabinet om besluiten te nemen. Rutte: ‘Elke koningin gaf haar eigen accent aan de invulling van het koningschap. En ook prins Willem-Alexander zal daar straks een eigen invulling aan geven.’

Belastingplicht
Partijleden van premier Rutte hebben aangegeven om ook de leden van het Koninklijk Huis die een uitkering ontvangen, belasting te laten betalen. Op dit moment zijn dat de Koningin, prins Willem-Alexander en prinses Máxima. Ook in de vorige kabinetsperiode kwam de VVD met dit voorstel. Premier Rutte voelt daar niets voor. Het zou dan een broekzak-vestzakconstructie worden, waarbij het geld op een andere manier toch weer binnenkomt. Ineke van Gent, GroenLinks, ziet daarom het liefst dat alle kosten openbaar worden gemaakt.

Bij de gratie Gods
‘Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz,’ zo luidt de zin waarmee elke wet begint. En bijna jaarlijks staat deze zin ter discussie. Zo ook tijdens het Tweede Kamerdebat. Volgens D66-leider Alexander Pechtold dient het gedeelte ‘bij de gratie Gods’ in de wetteksten te worden geschrapt. ‘Volledig uit de tijd,’ omdat kerk en staat gescheiden zijn. ‘Als de Kamer dit wil, kan het meteen geregeld worden,’ zegt Pechtold. ‘Het is in geen wet geregeld,’ merkt de D66-leider op, daarom is tamelijk eenvoudig om de woorden niet meer te gebruiken. Hij heeft hiervoor dan ook een motie ingediend. Wat premier Rutte betreft hoeft niets veranderd te worden. Het draagt juist bij aan de historie van Nederland, omdat het voortkomt uit tradities van eerdere generaties. ‘Laten we niet repareren wat niet stuk is,’ aldus de premier.