Negen ton meer voor Huis der Koningin

Het Huis der Koningin gaat er in 2009 op vooruit. Dat blijkt uit de door NRC gepubliceerde Rijksbegroting. In 2008 moeten de Koningin, prins Willem-Alexander en prinses Máxima het doen met 6,1 miljoen euro. Volgend jaar hebben ze negen ton meer te besteden. Deze zeven miljoen is voor het inkomen van het drietal, een deel van de personeelskosten en niet-personele kosten. 

De Koningin ontvangt in 2008 een inkomen van 792.000 euro, een stijging van 3,9% ten opzichte van 2007. Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima ontvangen elk een inkomen van 235.000 euro in 2008. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van 2007. De stijging komt overeen met de nieuwe CAO Rijk die in 2007 is afgesproken. Beatrix, Willem-Alexander en Máxima betalen geen belasting over hun inkomen. De overige leden van het Koninklijk Huis ontvangen geen vergoeding.

Naast het inkomen ontvangen Hare Majesteit de Koningin, de Prins van Oranje en Prinses Maxima vergoedingen die betrekking hebben op de kosten van het personeel en op overige (niet-personele) kosten. De totale vergoedingen aan deze leden van het Koninklijk Huis stijgen in 2008 met 0,2 min. naar 6,1 miljoen euro. De in de CAO Rijk overeengekomen salarisstijging werkt door in de uitkeringen van Hare Majesteit de Koningin, de Prins van Oranje en Prinses Maxima met betrekking tot het inkomensbestanddeel en de personele kosten. De overige (niet-personele) kosten worden elk jaar aangepast op basis van de consumenten-prijsindex van alle huishoudens in de maand juni.