Laurent moet belasting betalen

Nog meer slecht nieuws voor prins Laurent. De jongste zoon van de Belgische kan een belastingaanslag verwachten voor het gebruik van zijn gratis woning. Villa Clémentine in Tervuren, nabij Brussel, is het huisadres van prins Laurent. De villa is geen eigendom van de prins, maar van de Koninklijke Schenking, onder toezicht van de minister van Financiën. Deze instelling stelt onroerend goed beschikbaar aan de regerend vorst, die het op zijn beurt kan verdelen over andere leden van het koningshuis. In dit geval bij prins Laurent. De Schenking ging ervan uit dat er geen belasting over zou worden geheven, omdat het een 'nationaal domeingoed' betreft, die daarvan worden gevrijwaard. De rechter in Gent heeft anders beslist, omdat het niet aan alledrie de voorwaarden voldoet: Het onroerend goed moet de aard van nationaal domeingoed hebben, op zichzelf niets opbrengen en voor een openbare dienst of voor een dienst van algemeen nut worden gebruikt. Dat laatste vormt een probleem, hoewel de Schenking nog heeft geprobeerd dat te weerleggen. Volgens de Koninklijke Schenking doet de villa ook dienst als ambtswoning van de prins en wordt het onderkomen ook voor protocollaire doeleinden gebruikt. De rechtbank merkte op dat het onroerend goed ‘in zijn geheel' moet voldoen aan alle drie voorwaarden en dat is met de laatste voorwaarde niet het geval.