Koningin bekijkt het Wanitaconcept

Koningin Beatrix heeft vanmorgen een onaangekondigd werkbezoek gebracht aan openbare basisschool Bloemhof in Rotterdam. De Koningin werd tijdens haar werkbezoek vergezeld door staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma.

Basisschool Bloemhof in Rotterdam werkt met een bijzonder onderwijsconcept, het Wanitaconcept, om onderwijsachterstanden bij leerlingen aan te pakken. Hierbij nemen kunsteducatie, zelf ontdekken en leren een belangrijk plaats in. De school pakt niet alleen reken- en taalachterstand aan, maar ook achterstand in algemene ontwikkeling. De Bloemhof biedt de kinderen brede ontwikkelingsmogelijkheden zodat zij verschillende talenten kunnen ontplooien en zo ook plezier krijgen in het leren en het ontdekken van hun eigen mogelijkheden.

De Koningin kreeg een rondleiding door de school en voerde gesprekken met docenten, ouders en de directeur van basisschool Bloemhof. Bij de gesprekken waren ook verschillende vertegenwoordigers van peuterspeelzalen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, woningbouwcorporatie Vestia en de directeur van de nabijgelegen basisschool De Sleutel aanwezig. Tijdens de gesprekken kwamen onder andere taal en rekenen, de Citotoets en de omgeving van basisschool Bloemhof aan de orde.

Bron RVD