Placeholder

Koning Albert neemt ontroerd afscheid

Het is met ontroering dat ik me een laatste maal tot u richt.'' Dat zei de Belgische koning Albert zaterdag in zijn laatste toespraak voor zijn aftreden. Hij sprak naar aanleiding van de Belgische nationale feestdag zondag, zoals elk jaar daags van te voren gebeurde. "Gedurende twintig jaar, en nog in deze dagen, heeft u mij door uw blijken van aanhankelijkheid, aangemoedigd in het volbrengen van mijn taak. Ik dank u daarvoor zeer hartelijk."

De 79-jarige vorst draagt zondag het stokje over aan zijn zoon Filip. Hij begon zijn toespraak met een herinnering aan zijn broer Boudewijn, de vorige Belgische koning die twintig jaar geleden overleed. De scheidend vorst sprak ook de hoop uit dat Filip en Mathilde door de Belgen worden gesteund. "Omring de toekomstige koning Filip en de toekomstige koningin Mathilde met uw actieve medewerking en met uw steun. Zij vormen een uitstekend koppel ten dienste van ons land en genieten mijn volle vertrouwen."
De koning keek terug op zijn regeerperiode, waarin de politiek ("Ook al is ons land niet altijd gemakkelijk te besturen, toch is zijn pluralisme een waardevolle democratische rijkdom"), het leger, de cultuur en het verenigingsleven aan bod kwam. "Ons land is rijk aan talenten," sprak de koning, waarop men trots op mag zijn. Met enige discretie zullen Albert en Paola het leven in het land "waar wij zoveel van houden" blijven volgen.