De dag dat Mathilde ‘ja’ zei was de gelukkigste dag’

De persdienst van het paleis in Brussel heeft een korte reactie van prins Filip verspreid over het boek "Koningskwesties" van Frédéric Deborsu. De auteur stelt daarin onder meer dat het huwelijk tussen Filip en Mathilde gedwongen was en dat de prins een 'intieme relatie' zou hebben gehad met graaf Thomas de Marchant et d'Ansembourg. In antwoord op de vele vragen van de pers om een reactie op het boek, heeft Filip via de persdienst van het paleis volgende mededeling verspreid: 'De dag dat Mathilde 'ja' zei op mijn vraag om te trouwen, was de gelukkigste dag van mijn leven. Sinds die dag heeft ons huwelijk ons vier kinderen geschonken, die we met liefde omringen, liefde die ze ons in overvloed teruggeven.

Het is in alle sereniteit dat ik deze rechtzetting aanbreng,' schrijft de prins.
Enkele dagen geleden had het paleis al laten weten dat de uittreksels uit het boek die in de kranten waren verschenen "talrijke totaal onjuiste en beledigende gegevens" bevatten. De RTBF heeft zich inmiddels gedistantieerd van Frédéric Deborsu en ook de politici zijn niet onder de indruk van de journalist, die toegeeft geen bewijzen voor zijn beweringen te hebben. Hij zegt dat mensen hem zullen geloven omdat hij een betrouwbare journalist is. Thomas de Marchant et d'Ansembour heeft ook een verklaring doen uitgaan: 'Ik ken prins Filip sinds bijna dertig jaar, we hebben gemeenschappelijke vrienden en ik heb een diepe achting voor hem. De voorstelling die de heer Deborsu maakt van deze vriendschappelijke relatie is buiten alle proportie, op sensatie belust en, zo vrees ik, gewild dubbelzinnig. Dat is te zien in wat een bepaalde pers daar meteen van maakt. De interpretaties waartoe deze voorstelling kan (wil?) leiden, heeft geen enkele basis. Het doet me denken dat de enige bedoeling van de auteur is de prins te schaden.'