Placeholder

Brieven prins Charles aan ministers niet openbaar

Brieven die prins Charles heeft geschreven aan Britse ministers moeten geheim blijven. De vrijheid van handelen van de prins zou in gevaar komen als zijn correspondentie met verschillende bewindslieden openbaar zou worden gemaakt. Dat betoogden advocaten namens de Britse regering bij de rechter. De krant The Guardian heeft bij de rechtbank bezwaar aangetekend tegen het besluit brieven van Charles achter slot en grendel te houden.

Britse ministers worden er wel eens moe van, al zullen ze dat in het openbaar niet toegeven. Charles heeft namelijk de gewoonte over tal van onderwerpen die hem na aan het hart liggen brieven te schrijven. Het zijn geen petities, meestal vraagt de Britse troonopvolger aandacht voor een bepaalde zaak of geeft hij zijn eigen visie.

Het is inmiddels een fikse stapel die een goede kijk geeft op zijn doen en denken. Geen wonder dat The Guardian die boodschappen van Charles wel eens wil inzien. Met een beroep op de wet vrijheid van informatie is inzage gevraagd in de correspondentie. Daaruit moet duidelijk worden of het lobbyen van de prins inderdaad beleid heeft beïnvloed. De Britse regering weigert.

De troonopvolger moet erop kunnen vertrouwen dat zijn briefwisseling met ministers geheim blijft. De schrijverij is onderdeel van zijn voorbereiding op het koningschap. Charles moet in de ogen van het publiek neutraal zijn en boven de partijen staan, publicatie van zijn brieven zou dat beeld kunnen beïnvloeden aldus de regeringsadvocaten. The Guardian had in eerste instantie het vrijgeven van 27 brieven kunnen afdwingen, maar de advocaat-generaal had daarover zijn veto uitgesproken. Reden voor de behandeling in hoger beroep.