Albert treedt af en heeft goed naar Beatrix geluisterd

Ik stel vast dat mijn leeftijd en mijn gezondheid mij niet meer toelaten mijn ambt uit te oefenen zoals ik dat zou willen doen.' Dat zei koning Albert woensdagavond in een toespraak aan het Belgische volk. De vorst treedt af op 21 juli, de nationale feestdag van België. In zijn tachtigste levensjaar, zo gaf de koning aan, is het moment gekomen om afstand te doen van de troon.

Geen enkele Koning der Belgen werd zo oud tijdens zijn ambt en zijn verslechterende gezondheid is een van de redenen om de fakkel over te dragen. Zoals koningin Beatrix het als een 'uitzonderlijk voorrecht' beschouwd heeft om een groot deel van haar leven 'in dienst van ons land te kunnen stellen', zo gaf Albert aan 'het als een eer en een geluk' te beschouwen om een groot deel van zijn leven 'te hebben kunnen wijden aan de dienst van ons land en van zijn bevolking.' Daarmee lijkt de koning goed te hebben gekeken naar zijn oud-collega Beatrix, die in januari van dit jaar haar troonsafstand bekendmaakte. Ook zij deed uiteindelijk afstand van de troon op de nationale feestdag, 30 april. Abdicatie is in België niet gebruikelijk en niet bij wet geregeld.

Vanwege diens gezondheid voelt de koning zich verplicht om zijn taak neer te leggen. Het koningschap moet met zijn tijd meegaan, daarom is het tijd 'om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen.'

Koning Albert: 'Ik stel ook vast dat prins Filip goed is voorbereid om mij op te volgen. Hij geniet samen met Prinses Mathilde mijn volle vertrouwen. Met de tijd, en onder meer in het kader van de economische zendingen in het buitenland, heeft prins Filip aangetoond hoezeer zijn inzet voor ons land hem na aan het hart ligt.'