Wie durft?

Over het salaris van andere mensen spreken is altijd wat pijnlijk. Ook het inkomen van de koning is een onderwerp dat ik liever mijd. Het komt al snel over als afgunst of nog negatiever. Maar bij elke Prinsjesdag is het toch weer raak: mensen die zich druk maken over het hoge salaris van de koning en die vinden dat het minder moet. Om misverstanden te voorkomen: we hebben het over zijn pure salaris, dus niet over de onkosten- en andere vergoedingen die hij krijgt. Voor volgend jaar gaat het om een nettobedrag van 888.000 euro. Oftewel 74 mille per maand.

Een vorstelijk salaris, dat ik hem van harte gun. Maar of het verstándig is dat de koning zoveel geld verdient, is wat anders. Sinds 2014 is zijn salaris met 71.000 euro per jaar gestegen. Als dat zo doorgaat, zit hij over een jaar over vijf, zes over een miljoen euro netto per jaar. Naar mijn mening is dat niet goed voor het imago van het koningshuis en valt een dergelijk inkomen uiteindelijk ook niet meer te verdedigen.

Ik mijd bewust de vergelijkingen met andere staatshoofden. Presidenten kunnen na hun termijn een autobiografie schrijven of voor veel geld lezingen gaan geven. Voormalige koningen zouden dat kunnen doen, maar doen het niet. Zij moeten een bepaalde waardigheid houden en die verdwijnt als ze te commercieel worden.

Hoewel je overal in het land hoort dat het salaris van de koning te hoog is en dat er iets aan gedaan moet worden, verandert er echter niks. Want daarvoor zijn flink wat stappen nodig. De grondwet moet veranderd worden, daarna moeten er nieuwe verkiezingen komen en daarna moet de nieuwe regeling opnieuw goedgekeurd worden door de parlementen. Omdat geen enkele regering vanwege het inkomen van de koning nieuwe verkiezingen zal willen uitschrijven (en zichzelf daarmee naar huis sturen) is de meest logische tijd om dit aan te passen net voordat er nieuwe verkiezingen aankomen. Nu de verkiezingen in maart in aantocht zijn, is het echter muisstil in Den Haag. Zelfs D66’er Alexander Pechtold, die normaal over elk dubbeltje te veel voor het Koninklijk Huis valt, doet geen voorstel voor een grondwetswijziging zodat het inkomen van de koning kan worden aangepast. En dus passeert er in maart 2017 weer een kans er iets aan te doen.

Het vervelende is dat koning Willem-Alexander en vooral zijn inkomen daardoor altijd mikpunt van kritiek blijven. Dezelfde politici die nu niets ondernemen om het aan te pakken zullen de konings straks weer als graaier proberen neer te zetten. Willem-Alexander gaat echter niet over zijn eigen inkomen. Net als voor zoveel anderen wordt dat in Den Haag beslist. Hij kan zelfs niet minder gaan verdienen als hij dat zelf wil. Maar als het door de politiek wordt besloten dat hij voortaan minder krijgt, zie ik hem niet de barricaden opgaan. Sterker nog: hij heeft al voor zijn aantreden gezegd dat hij alles wat democratisch in dit land besloten wordt, zal tekenen. Dus ook de wet over zijn (lagere) inkomen en zelfs als er ooit een wet wordt aangenomen die de monarchie afschaft. De bal ligt dus in politiek Den Haag en daar is niemand die dit op de kaart durft te zetten. Denk daar eens aan, als u iemand hoort zeggen dat Willem-Alexander te veel verdient.

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen