Sterkte Pieter!

Over een paar maanden hebben we een nieuwe koning en dan hoop ik bij de inhuldiging op een prominente plek prof. mr. Pieter van Vollenhoven te zien zitten. De echtgenoot van prinses Margriet hoort om meerdere redenen een mooie plek te krijgen. Niet alleen als lid van het koninklijk huis, maar vooral ook als vriend en raadgever van onze nieuwe koning. Niet voor niets heeft Willem-Alexander al eens gezegd dat zijn oom als een tweede vader voor hem is. Pieter heeft achter de schermen een steeds belangrijker rol gekregen bij het reilen en zeilen van onze koninklijke familie. Die plek heeft hij geheel zelf veroverd, met zijn intelligentie, humor en wijsheid. En dat terwijl hij, toen hij zijn intrede deed als lid van het Koninklijk Huis, als een vreemde eend in de bijt werd gezien. Velen vonden het maar niets dat prinses Margriet met een gewone burgerjongen trouwde. Zelfs binnen de koninklijke familie was er tegenstand. Maar uiteindelijk is de relatie van Margriet en Pieter uitgegroeid tot een van de succesvolste en gelukkigste uit de geschiedenis van het Huis van Oranje. Het publiek moest ook aan hem wennen. Jarenlang bestond bij velen slechts het beeld van een pianospelende man met flaporen. Dat beeld werd natuurlijk door de media versterkt. Maar ook dat beeld is bijgesteld. Het publiek is van hem gaan houden en de media weten dat hij een van de meest gemakkelijk benaderbare leden van onze koninklijke familie is. Daarnaast heeft hij gezag gekregen door zijn werk op het gebied van Veiligheid. Bij Koninginnedag en andere evenementen is Pieter steevast één van de populairste Oranjes. Dat er boven dit stukje ’Sterkte Pieter’ staat, heeft te maken met het feit dat hij de laatste jaren nogal wat tegenslagen op gezondheidsgebied te verwerken heeft gekregen. Afgelopen maandag kwam daar nog het bericht bij dat hij hartklachten heeft. Bij een onderzoek vanwege een beginnende longontsteking kwam aan het licht dat er sprake is van een afgenomen hartspierfunctie. Deze week wordt hij nader onderzocht op de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht om de oorzaak van dit beginnend hartfalen vast te stellen. Geen prettig nieuws voor Van Vollenhoven en zijn gezin. En dus een extra reden hem sterkte te wensen.

Op 30 april van dit jaar wordt hij 74 jaar en hij zal er inmiddels wel aan gewend zijn dat die dag niet alle aandacht naar hem uitgaat. Dit jaar staat er zelfs een inhuldiging gepland op zijn verjaardag. Maar vanaf volgend jaar is 30 april weer een gewone dag, die eindelijk in het teken van Pieter zelf kan staan. Laten we hopen dat hij die verjaardag nog vele malen zal kunnen vieren. En als 30 april in de toekomst dan toch geen Koninginnedag meer is, laten we er dan ook maar meteen Pieterdag van maken!