Niet eerlijk!

Het einde van het jaar is traditiegetrouw de tijd van de lijstjes. Ik ben er zelf dol op, want ik lees graag dat we de gelukkigste mensen op aarde zijn, het oudst worden en wereldwijd op de derde plaats zijn geëindigd als het gaat om het bierverbruik per inwoner. Die lijstjes zijn leuk om te lezen, maar je hebt er bijna nooit iets aan. De onderzoeken waarop ze zijn gebaseerd, zijn bepaald niet representatief en al helemaal niet wetenschappelijk te noemen. Maar dat neem ik dan maar voor lief. Toch ergerde ik me afgelopen week erg aan een item in het RTL Nieuws. Het programma had een lijstje gemaakt van de hardstwerkende Oranjes. Op één was volgens RTL Nieuws prinses Máxima geëindigd. Zij werkte, zo was de conclusie, veel harder dan bijvoorbeeld de koningin of prins Willem-Alexander. Ik gun prinses Máxima de uitkomst van dat RTL-onderzoek, maar ook zij zal met me eens zijn dat er flink wat valt af te dingen op de conclusies van de journalisten van het programma. Zij hebben namelijk alleen maar gekeken naar de openbare agenda van de leden van het Koninklijk Huis, die door de Rijksvoorlichtingsdienst op internet wordt gezet.

Daarbij hebben ze ook nog eens vreemd geteld. Een staatsbezoek, met soms wel vijftien verschillende verplichtingen in drie dagen, gold als 1 werkdag. En al helemaal niet meegeteld werden de vele ontvangsten op het paleis, vergaderingen en werkbezoeken. Dat de koningin onder elke wet haar handtekening moet zetten – een hele klus in dit van regels aan elkaar hangende landje – werd door RTL Nieuws ook niet als werk gezien.

Wat het onderzoek hooguit opleverde is wie het meest zichtbaar was het afgelopen jaar. Tsja, als we bij RTL Nieuws zouden kijken wie het meest in beeld is geweest en dan de conclusie zouden trekken dat die mensen ook het hardst gewerkt hebben, zou men op de redactie waarschijnlijk boos zijn. Iets meer onderzoek mag je van deze, in mijn ogen doorgaans zeer goede en betrouwbare, nieuwsrubriek toch verwachten.

Het idee om een lijst over de werkende Oranjes samen te stellen was overigens best een aardig idee. Misschien een goed plan om er volgend jaar serieus werk van te maken. Het is te hopen dat dan ook de Rijksvoorlichtingsdienst wat meer openheid geeft over hoe de werkagenda’s van de Oranjes er uit zien. Want we horen de leden van het Koninklijk Huis wel altijd zeggen dat men zo druk is, maar door het gebrek aan transparantie en openheid is niet altijd vast te stellen dat dat echt zo is. En dus worden er gemakkelijk verkeerde conclusies getrokken, zoals afgelopen week. Hoe het lijstje er dan volgens mij had moeten uitzien? Op de eerste plaats onze koningin, op de voet gevolgd door haar zoon, en Máxima op de derde plek. Ze werkt hard, maar heeft van de drie meest prominente leden van ons Koninklijk Huis ook nog een andere taak die ze zeer serieus neemt: die van moeder. En Máxima wil minimaal een aantal maal per week thuis zijn om de kinderen uit school op te wachten. Geef haar eens ongelijk! Vreemd eigenlijk dat het werk van moeders, vaders, huisvrouwen en huismannen nooit meetellen voor lijstjes. Ook dat is niet eerlijk!