Column Marcvanderlinden

Meer geld voor de koning?

Koning Willem-Alexander kon bij de Troonrede een gematigd positieve boodschap laten horen. Het land staat er weer iets beter voor en dat is goed nieuws voor iedereen. Maar voor de koning zelf was er helemaal goed nieuws. Hij gaat er in het komende jaar maar liefst 43.000 euro op vooruit. Dat is er nu eenmaal het gevolg van dat zijn inkomen is gekoppeld aan dat van de vicevoorzitter van de Raad van State. Gaat die erop vooruit, dan de koning ook. En als de vicevoorzitter moet inleveren, dan de koning ook. Ook koningin Máxima en prinses Beatrix krijgen het komende jaar meer salaris.

Zij hebben daar niet om gevraagd en kunnen het ook niet echt weigeren: het is nu eenmaal wettelijk zo bepaald. Maar de vraag is of die regeling niet eens veranderd of liever gezegd versoberd moet worden.  De koning komt nu steeds dichter bij het magische getal van een miljoen euro per jaar. Dat past gewoonweg niet bij de publieke functie die het koningschap nu eenmaal is. Een koning moet een goed salaris krijgen, daar zal niemand op tegen zijn. Maar dat betekent niet dat er geen maximum aan dat salaris kan zitten. Het zou goed zijn weer eens aandachtig naar de afspraken te kijken, zeker omdat Amalia over iets meer dan zeven jaar ook recht krijgt op een uitkering van de staat. Ook bij haar zal het straks om tonnen per jaar gaan en je kunt je de discussie nu al voorstellen: wat moet een meisje van 18 jaar met een dergelijk groot inkomen? Die discussie was er ook toen Willem-Alexander achttien jaar werd. Toen gaf de toenmalige premier aan dat de prins een huis moest kunnen kopen en moest kunnen sparen zodat hij een eventuele partner ook financieel kon ondersteunen. En zo werden er meer voorbeelden gegeven. Maar inmiddels weten we wat Willem-Alexander dankzij dat spaarpotje heeft kunnen doen. Hij kocht bijvoorbeeld een pand van zijn grootmoeder, waar hij enige tijd woonde en dat hij later met een enorme winst aan de staat doorverkocht. En de staat stelde het vervolgens gratis ter beschikking aan zijn moeder, prinses Beatrix. Willem-Alexander heeft daarmee geen regels overtreden en gewoon, net als vele andere Nederlanders, geprofiteerd van de waardestijgingen van woningen. Maar het geeft wel aan hoe goed we in Nederland voor onze Oranjes zorgen. Naar mijn mening soms zelfs een beetje te goed. Dat is weleens anders geweest. Juliana teerde bijvoorbeeld in op haar vermogen, omdat ze te weinig kreeg van de staat. Omdat dat ook niet eerlijk was, is de regeling herzien. Nu is het naar mijn mening tijd dat weer te gaan doen. Aan de koning zal het niet liggen. Die heeft al op voorhand gezegd dat hij zich zal neerleggen bij elke democratisch genomen beslissing.