Koninklijke bijnamen

In koninklijke kringen komen veel bijnamen voor. Dat is makkelijk te verklaren: in die kringen moeten namen vaak een historisch karakter hebben en dan is de keuze beperkt. Daarnaast zorgt een bijnaam die alleen in kleine kring wordt gebruikt voor een verschil tussen de officiële kant van iemands leven en de geheime privékant. Waar in wetten en andere officiële documenten de koninklijke naam wordt gebruikt, tekent men brieven aan familieleden en intieme vrienden met de bijnaam.

Als Willem-Alexander een zoon had gehad, was hij er niet onderuit gekomen om de naam Willem te gebruiken. Maar thuis zou het jongetje dan vast anders zijn aangesproken. Ook voor de koning geldt dat niemand in zijn directe omgeving Willem gebruikt, zelfs niet Wim-Lex, wat ik persoonlijk een verschrikkelijke variant vind. Het is Alex of Alexander. De meeste Nederlanders zullen ook wel weten dat Beatrix in kleine kring Trix wordt genoemd. Minder bekend is dat haar zuster Margriet als Pietie wordt aangesproken. Zelfs de dochters van Willem-Alexander zeggen tante Pietie tegen haar.

Soms zijn de namen die in familiekring worden gebruikt slechts een fractie anders dan de officiële namen. Zo wordt prinses Irene door een deel van de familie Ireen genoemd en tegen haar zoon Jaime, dat je hoort uit te spreken als Gaime, wordt Gaiméé gezegd. De bijnaam van koningin Juliana luidde Jula en ze was er nogal ruim in wie haar op die manier mocht aanspreken. Zelfs in de hofhouding waren er mensen die die naam gebruikten, al was dat altijd binnen de paleismuren en gold daarbuiten dat het majesteit of mevrouw moest zijn. Prins Bernhard zei echter zelden Jula, hij koos liever voor mammie. Hij werd door Juliana weer Bernilo genoemd en een enkele keer, meestal plagerig, pappie.

Bijnamen zijn niet typisch Nederlands, alle vorstenhuizen gebruiken ze. Zo wordt de Deense koningin Margrethe in familiekring Daisy genoemd. Zowel Margrethe (Deens) als Daisy (Engels) betekent namelijk Margriet. Koning Albert van België is voor zijn echtgenote Paola ’Tino’. Diezelfde naam gebruikt de Griekse koninklijke familie voor koning Constantijn.

De Britten hebben er helemaal een cultuur van gemaakt. Koning George VI werd sinds zijn geboorte officieel prins Albert genoemd, maar toen hij onverwacht koning werd, besloot hij zijn vierde doopnaam te gebruiken. In familiekring bleef hij echter Bertie. Zijn vrouw, koningin Elizabeth, werd achter haar rug Cookie genoemd, omdat ze een plomp figuur had. Hun dochter, de huidige Britse koningin Elizabeth, wordt door familieleden en vriendinnen aangesproken met Lillibet. Die naam kreeg ze omdat ze haar eigen naam uitsprak als Tillabet toen ze begon te praten en na verloop van tijd werd dat Lillibet. Haar man, prins Philip, niet bepaald bekendstaand om zijn fijnzinnigheid, noemt haar echter Cabbage, Engels voor kool. Prins Charles en echtgenote Camilla gebruiken voor elkaar de namen Fred en Gladys. Prins William werd in zijn jongste jaren Wombat genoemd, maar tegenwoordig is het Wills. En vrienden van prins Harry zeggen Spike tegen hem. Harry vormt overigens een opmerkelijke uitzondering op de koninklijke regel dat bijnamen alleen in familiekring worden gebruikt. Want Harry heet officieel Henry. Maar inmiddels gebruikt zelfs Buckingham Palace die naam niet eens meer in de officiële uitingen. Hij is voor iedereen Harry geworden.

 

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen