Koning en Spelen

Er is al weken veel gedoe over het besluit om ons land bij de Winterspelen te laten vertegenwoordigen door koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Rutte. Sommigen noemen het de zwaarste delegatie ooit en vinden dat een verkeerd signaal. Nederland zou volgens die critici juist een lagere delegatie moeten sturen om zo de afkeuring te laten blijken over de onder Poetin toegenomen schendingen van mensenrechten.

Zeer recent kwam er in Rusland nog een nieuwe wet bij die het homo’s en lesbiennes moeilijk maakt voor hun geaardheid uit te komen. Stuk voor stuk zeer treurige ontwikkelingen. Maar moeten ’we’ – als Nederland – daarom maar besluiten een signaal af te geven door een lagere delegatie te sturen? Ik vind van niet en dat heeft me al een hoop discussies opgeleverd, zelfs met goede vrienden. Dat Nederland naar de Winterspelen de zwaarste delegatie stuurt, is voor een groot deel toeval. Overigens is onze delegatie ongeveer gelijk aan die van Noorwegen of Zweden. Ook die landen sturen het staatshoofd en de premier.

Zowel onze koning als onze premier zijn liefhebbers van de Winterspelen. Willem-Alexander is zelfs erelid van het Internationaal Olympisch Comité en is betrokken geweest bij de voorbereidingen van deze Spelen. Beatrix ging in de jaren dat zij koningin was nooit naar de Winterspelen, maar ook dat was een persoonlijke keuze. Haar moeder, koningin Juliana, ging wel, al was het niet vaak. Onze huidige koning zal, zo verwacht ik, bij alle toekomstige Olympische Spelen aanwezig zijn. Ongeacht de gastheer of de politieke situatie in het gastland. Hij gaat voor de Spelen, voor de sport en voor de sporters. Dat de premier met hem meereist, is zelfs een voordeel: Rutte kan wel politieke uitspraken doen over de situatie in Rusland. De koning kan dat niet. Hij wordt niet geacht zich politiek uit te laten en dat moeten we ook niet willen, zelfs niet nu het over een president gaat die zoveel mensen tegen de borst stuit. Rutte daarentegen moet dat wél doen. Hij zal moeten zeggen dat Nederlanders zich zorgen maken over de mensenrechten in Rusland en graag zien dat homo’s en lesbiennes dezelfde vrijheid hebben als bij ons. Dat Rutte samen met de koning gaat, zorgt ervoor dat er veel meer deuren voor de premier opengaan dan wanneer hij alleen zou zijn gekomen. Simpel gezegd: hij komt nu dichter bij Poetin dan in zijn eentje. Zo werkt het nu eenmaal op dat niveau. Sommige mensen zeggen dat Willem-Alexander er dus niets te zoeken heeft. Maar natuurlijk heeft hij er wel wat te zoeken. Hij gaat vooral voor de sporters, om ze aan te moedigen en te feliciteren als ze – hopelijk veel – medailles winnen.