Hollandse prins, Franse keizer

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvingen afgelopen maandag de Franse president Hollande. Hij bracht een bezoek aan Nederland in het kader van de eeuwenoude betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk. Onze koning is de Fransen ook wel enige dank verschuldigd, want het feit dat we nu een koninkrijk zijn is vooral gekomen doordat er een sterke staat boven Frankrijk moest komen na de val van Napoleon. Overigens had diezelfde Napoleon van ons land al een koninkrijk gemaakt. Zijn broer Lodewijk Napoleon mocht hier koning worden.

Dankzij hem zijn er vele instellingen gekomen die tot op de dag van vandaag nog steeds bestaan. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bijvoorbeeld vierde in 2006 haar 200-jarig bestaan en daarmee werd al duidelijk dat het woord ’Koninklijke’ niet van de Oranjes kon zijn gekomen. Zij leefden immers in 1806 nog in ballingschap. Ook het Koninklijk Instituut voor de Wetenschappen en het Rijksmuseum werden door deze Frans-Nederlandse koning opgericht. Veel waardering heeft Lodewijk er echter nooit voor gekregen. In de Nederlandse geschiedenisboekjes is nauwelijks aandacht voor hem. Hooguit worden er grappige opmerkingen over hem gemaakt. Beroemd is de aan hem toegeschreven uitspraak: ’Ik ben konijn van Holland’. Hij had willen zeggen: ik ben koning van Holland…

Zijn broer, keizer Napoleon, waardeerde hem ook niet en haalde hem uit ons land, waarna we werden opgenomen in het grote Franse rijk. Na de val van Napoleon besloot onder meer Engeland dat zo’n machtig rijk er nooit meer mocht komen, vandaar dat de Oranjes een kans kregen een Nederlands koninkrijk te stichten. Frankrijk is sinds de val van Napoleon nog twee keer een monarchie geweest. Eerst mocht de Bourbon-koning het van 1830 tot en met 1848 proberen. Hij werd opgevolgd door een president: Karel Lodewijk Napoleon, een zoon van de voormalige koning Lodewijk van Nederland. Hij was geboren als Prins van Holland en in feite werd ’onze’ prins de machtigste man van Frankrijk. Zo machtig zelfs dat hij in 1851 een staatsgreep pleegde en zich een jaar later tot keizer uitriep. Keizer Napoleon III pakte, net als zijn vader destijds in Holland, de zaken voortvarend aan. En het is dankzij deze keizer dat Parijs nu zulke prachtige brede avenues en zoveel mooie gebouwen heeft. De keizer beleefde daar zelf weinig plezier aan, want in 1870 werd hij gevangen genomen. Hij stierf in 1873 in ballingschap in Engeland. Sindsdien heeft Frankrijk alleen maar presidenten, al leven die vaak als een zonnekoning. Mensen die voorstander zijn van de republiek vanwege het kostenaspect mijden dan ook altijd het voorbeeld van de Franse president, omdat die veel meer kost dan de gemiddelde Europese koning! Volgens sommige berichten kost François Hollande met zijn paleizen en wagenpark de Franse belastingbetaler meer dan 85 miljoen euro…