Het hart van koning Albert

Ik heb te doen met Delphine Boël, die al jarenlang strijdt voor officiële erkenning als dochter van koning Albert. Haar zaak ligt inmiddels al geruime tijd bij de rechtbank en Delphine heeft al wat kleine succesjes geboekt. Zo werd geprobeerd de zaak te laten seponeren omdat deze verjaard zou zijn. Maar daar is de rechter het niet mee eens.

Delphine mag dus verder gaan en zal eerst haar geboortebewijs, waarop Jacques Boël als vader wordt genoemd, nietig moeten laten verklaren. Daarna kan ze voor een vaderschapsvaststelling gaan. Delphine kan brieven van Albert overleggen waarin hij haar ’onze dochter’ noemt. Als de advocaten van Albert vinden dat dat onvoldoende bewijs is, dan kan ze een DNA-test eisen. Dat kan de koning weigeren, maar dat wordt door de rechtbank dan als een bevestiging gezien. En ondertussen sleept de zaak maar voort. Zelfs koning Filip zou zijn vader hebben gevraagd een gebaar te maken naar diens buitenechtelijke dochter.

Delphine werd geboren in een periode dat het huwelijk van Albert en zijn vrouw Paola er niet goed voorstond. Jarenlang had de koning een minnares en uit die relatie werd Delphine geboren. Er is in België niemand die eraan twijfelt of Albert wel de vader is. Maar de oude koning blijft zich verzetten tegen het officieel erkennen van dit kind. Ik vraag me af waarom hij zo halsstarrig dwarsligt. Albert was een goede koning, een man van het volk. Hij zorgde ervoor dat het koningshuis van België weer wat populairder werd, na de droge en saaie jaren van koning Boudewijn en koningin Fabiola. Veel respect kreeg hij toen hij de ouders van de door Marc Dutroux vermoorde meisjes ontving en ook tijdens de politieke crises in het land bleek hij een goed staatshoofd. Daarnaast was hij zichtbaar een bon vivant – iemand die uitstraalde dat hij ook van de goede dingen van het leven kon genieten. Zoals een pintje bijvoorbeeld. Ontroerend was hoe hij en Paola toch weer het geluk hadden kunnen terugwinnen in hun huwelijk. Hij gaf toe dat hij en zijn vrouw moeilijke tijden hadden gekend en hij hoopte dat zij een voorbeeld konden zijn voor paren die moeilijke tijden meemaakten.

Waarom dan toch de halsstarrige weigering Delphine te erkennen? Het gaat hierbij niet alleen om het nemen van verantwoordelijkheid, maar ook om het tonen van menselijkheid. Albert heeft als koning getoond dat zijn hart op de juiste plek zit. Nu moet hij dat als mens nog eens laten zien. Niet alleen voor Delphine, maar ook voor zijn zoon Filip, die nu als nieuwe koning te maken heeft met een rechtszaak die het koningshuis steeds in een negatief daglicht plaatst.

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen