Column Marcvanderlinden

Filip: zorg voor een frisse wind

België heeft een nieuwe koning en laten we hopen dat hij een eerlijke kans krijgt om zich te bewijzen. In de afgelopen jaren is er soms zeer op de man gespeeld en werd Filip als gemakkelijk doelwit gebruikt door mensen die er hun eigen politieke agenda op nahielden. In een monarchie moet er ruimte zijn voor republikeinen en het republikeinse gedachtegoed, maar er moet ook respect zijn voor het feit dat het land nu eenmaal een monarchie is. Zolang dat niet op democratische wijze is veranderd, hoort men het staatshoofd met het nodige respect te benaderen én hoort men iemand die nog maar aan het begin staat een kans te geven. Dat neemt niet weg dat Filip nu ook daadkracht zal moeten tonen. En één van de eerste taken zou moeten zijn het moderniseren van de hofhouding.

De boel wordt ten paleize nu gerund door mensen die nog in een andere eeuw leven als het gaat om imago, public relations en persvoorlichting. Een deel van alle ellende van de afgelopen jaren is veroorzaakt door de wereldvreemdheid of misschien zelfs wel regelrechte onkunde van de mensen die het daar allemaal regelen. In deze tijd kan men niet zonder goede raadgevers en wie een publieke functie heeft moet zich omringen met de beste mensen. Willem-Alexander heeft zo’n team gehad in de afgelopen tien jaar en het heeft hem geen windeieren gelegd. Filip heeft ook al aangegeven dat hij meer rechtstreeks wil gaan communiceren met de bevolking. Zo staat er al een Twitter-account op het lijstje. Er zal ook wat gedaan moeten worden aan het taalgebruik, want ook bij de onvoorziene toespraak van koning Filip vanaf het balkon kwamen er vreemde zinnen uit zijn mond. Zo zei hij: ’Laat ons fier zijn van ons mooi land’. Heeft er iemand op het paleis een vertaalcomputer gebruikt voor die kromme zin? Het lijkt een regelrechte vertaling te zijn van de Franse zin: Soyons fiers de notre beau pays. Nog erger was dat de koning die paar zinnen ook nog van een briefje dat voor hem op de grond lag leek te lezen. Na elke zin stopte hij om weer op dat blaadje te turen. Dát kan dus echt niet meer in de 21ste eeuw, waarbij camera’s alles genadeloos vastleggen. Als hij het uit zijn hoofd had gedaan in vlotter Nederlands, was dat natuurlijk veel beter geweest. En dan dat defilé waarbij de koninklijke familie roerloos kijkt naar voorbijtrekkende voertuigen en marcherende vrijwilligers. Dat evenement is zo saai dat zelfs een legbatterijkip er van verveling van in slaap zou sukkelen. Maak die stoet bonter, vrolijker en laat er interactie zijn tussen de koning, de koningin en hun kinderen en de mensen die voorbij gaan. Kijk eens terug naar de defilés op Paleis Soestdijk, die altijd uitmondden in een vrolijke janboel met bloemen, dansende mensen en muziek. Het zijn maar een paar suggesties voor de nieuwe koning. Filip mag ze natuurlijk gewoon naast zich neerleggen, maar wellicht leest hij dit ook en komt hij op een idee. Ik wens hem in elk geval sterkte en succes met zijn nieuwe, mooie maar ook zeer zware taak.