Column Marcvanderlinden

Familiebanden

Er zijn altijd mensen die het raar vinden als niet de hele koninklijke familie komt opdraven bij een feest. Bij het feest voor de 75ste verjaardag van prinses Margriet ontbraken bijvoorbeeld de koning en de koningin en haar zus prinses Christina. Maar als mensen dan zeggen het raar te vinden, vraag ik me af hoe ze dat zelf doen. Op dit moment bestaat de koninklijke familie uit minimaal 30 volwassen leden. Van de zoons van prinses Christina weten we niet of zij een partner hebben en dus zouden het ook 31 of 32 volwassen familieleden kunnen zijn.

Van de jongste generatie, de kleinkinderen van Beatrix, Irene, Margriet en Christina, lopen er 32 rond. Dat brengt de totale groep dus op ruim zestig personen. Daarvan woont een deel in het buitenland, zoals Christina, die in Rome woont en Carolina, de jongste dochter van Irene, die met haar gezin in Hongkong verblijft. Het zou dus eerder bijzonder zijn als iedereen aanwezig is dan raar als er wat mensen ontbreken. Kijk maar eens naar uw eigen situatie. Ikzelf heb met sommige van mijn neven regelmatig contact en met andere nooit.

In Nederland is het begrip koninklijke familie ook aan verandering onderhevig. Want hoe lang kun je doorgaan met mensen tot de koninklijke familie rekenen als er weliswaar bloedbanden zijn, maar geen contact? De lijn van Willem-Alexander zal altijd de koninklijke lijn blijven en de relatie tot hem is de maatstaf. De kinderen van zijn neven en nichten zijn z’n achterneven en -nichten. Een deel ziet hij regelmatig omdat ze ook op landgoed De Horsten wonen en dus buren zijn die met de dochters van de koning spelen. Met hen is er op natuurlijke wijze contact, maar tegen de tijd dat deze kinderen zelf kinderen krijgen, is het waarschijnlijk al verwaterd.

In Nederland kennen we verder een verschil tussen de leden Koninklijk Huis en de koninklijke familie. In België is dat verschil er niet en dat heeft koning Filip doen besluiten dat de achterkleinkinderen van zijn ouders niet langer standaard de titel prins(es) van België krijgen. Dat deed hij nadat het eerste achterkleinkind was geboren en dat maakte het natuurlijk pijnlijk. Daaruit blijkt maar weer hoe gevoelig dat in koninklijke families ligt.

Erbij horen is belangrijk, maar het is nooit in het belang van een koninklijke familie om te veel telgen te hebben. Willem-Alexander zal nooit de fout maken die Filip maakte na de geboorte van zijn achternichtje, simpelweg omdat titels en namen alleen aan de orde zijn voor de leden van het koninklijk huis op het moment dat zij willen gaan trouwen. Vanaf dat moment is het meteen geregeld, ook voor toekomstige generaties.

Wat ooit begon met het huwelijk van Juliana en Bernhard heeft nu tot een familie met meer dan 60 personen geleid. Tegen de tijd dat de jongste generatie kinderen gaat krijgen, loopt dat getal op tot boven de 100 en vanaf dat moment gaat het helemaal snel. Voor de stamboom van veel van die mensen is de verwantschap met Juliana en Bernhard iets heel moois, maar in een paleis zullen ze waarschijnlijk niet meer komen. Tenzij ze Willem-Alexander als grootvader of overgrootvader hebben gehad…