Een meevaller

Dagblad NRC had afgelopen week een groot artikel op de voorpagina met als titel ’Verkocht door de Oranjes’. Het ging om een schilderij en een map met prenten die door de veertien kleinkinderen van koningin Juliana waren verkocht voor een bedrag van rond de vijf miljoen. Een mooie, onverwachte erfenis van zo’n drieënhalve ton per persoon. Om twee redenen onverwacht: het doek was pas laat ontdekt en daarnaast hadden de vier erfgenamen van Juliana, haar dochters, besloten af te zien van deze erfenis. Daardoor werden de veertien kleinkinderen eigenaar. Zij lieten het doek op eigen kosten restaureren en hebben het, samen met de map met prenten, verkocht.

Fout, zo zeiden NRC en enkele kunstkenners. Het doek had als nationaal erfgoed in een Nederlands museum moeten komen te hangen. Er werd zelfs gesuggereerd dat de kleinkinderen van Juliana het oude bezit van hun voorvaderen helemaal niet hadden mogen verkopen. Om met dat laatste te beginnen: dat is echt onzin. In de jaren zestig heeft koningin Juliana besloten het grootste deel van haar sieraden, meubels en kunstwerken aan stichtingen te schenken. Dat was een enorm cadeau met maar een doel: voorkomen dat haar nakomelingen alles zouden (moeten) veilen na haar dood. Haar bezit was enorm en Juliana wilde dat bij elkaar houden. Door allerlei stichtingen op te richten, is dat ook gebeurd.

Voor haar dochters en haar kleinkinderen moet dat een aanzienlijk offer zijn geweest, want als ze alles in bezit hadden gekregen, dan waren ze allemaal vele malen rijker geweest dan ze nu zijn. De dochters en kleinkinderen van Juliana komen niks te kort, maar hadden veel meer geld kunnen hebben als Juliana het destijds niet zo geregeld had. Alle bezittingen die niet in stichtingen werden ondergebracht, golden vanaf dat moment als privébezit. Dat werd dus na de dood van Juliana eigendom van haar dochters en kleinkinderen. Haar erfgenamen maakten uit dat privébezit nog eens een selectie van spullen die vervolgens werden geveild. Als de familie had gewild, hadden ze de opbrengst, zo’n zeven miljoen, onder elkaar kunnen verdelen, maar ze besloten dat geld te schenken aan diverse goede doelen, zoals het Rode Kruis en het NatuurCollege.

En nu maken mensen zich dus druk over de verkoop van een schilderij en een map met prenten. ’Hadden de Oranjes die wel mogen veilen?’, zeggen ze.

’Draai het eens om’, zeg ik dan. Welke familie had dit anders gedaan? In onze tijden verwachten we – terecht! – dat leden van een koninklijke familie in hun eigen levensonderhoud voorzien. Van de veertien kleinkinderen van Juliana krijgt er slechts één een toelage van de staat, en dat is onze koning. De overige dertien zullen extra blij zijn geweest toen ze hoorden dat er nog een onverwachte erfenis van hun grootmoeder kwam. Want ook zij zitten met hypotheken, schoolgaande kinderen en andere kosten. En over de extra erfenis moesten zij, net als ieder ander, gewoon belasting betalen. Als we verwachten dat de Oranjes hun eigen broek ophouden, moeten we ook niet moeilijk doen als ze ineens een meevaller hebben.

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen