Een bizarre familiegeschiedenis

Deze week werd prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg begraven. Niet iedereen zal bij het horen van die naam meteen ’o ja’ zeggen. Maar hij was de echtgenote van prinses Benedikte van Denemarken en daardoor de zwager van koningin Margrethe van Denemarken en ex-koningin Anne Marie van Griekenland.

Er was een tijd dat Nederland dacht dat prins Richard de echtgenoot zou worden van prinses Beatrix. Zij was goed met hem bevriend en liet zich in het buitenland tijdens vakanties met hem zien. Zonder de feiten te kennen, dachten de media van destijds dat hij haar partner was. Pas later bleek dat Richard bereid was geweest om als een soort bliksemafleider te fungeren, zodat Beatrix in alle rust haar grote liefde Claus von Amsberg beter kon leren kennen. Natuurlijk was Richard er ook bij toen Beatrix en Claus trouwden en in Amsterdam leerde hij destijds Benedikte van Denemarken kennen.

Als telg van een rijk en adellijk geslacht kreeg Richard te maken met een bizarre familiegeschiedenis. Prins Gustav Albrecht, de vader van Richard, was een fervente nazi die in 1944 tijdens oorlogshandelingen verdween. De familie hoopte na de oorlog eerst lange tijd op een terugkeer van de prins, maar na jaren wachten werd duidelijk dat hij waarschijnlijk was gesneuveld. Toch liet de familie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg hem pas in 1969 doodverklaren. Het jaar was bewust gekozen, want in dat jaar werd ook de zoon van Richard en Benedikte geboren. En dat bleek de erfgenaam te zijn van al het bezit van de familie. Gustav Albrecht had namelijk bepaald dat zijn erfenis een generatie zou overslaan, om zo de erfbelasting voor een deel te omzeilen. Maar dat was niet het enige wat hij had bepaald. Zijn kleinzoon, die eveneens Gustav is genoemd, zou zijn erfenis verspelen als hij niet aan een aantal andere voorwaarden zou voldoen. Zijn kleinzoon moest bijvoorbeeld protestants blijven en kon alleen trouwen met een adellijke vrouw, die ook protestants moest zijn én ariër. Vooral die laatste bepaling liet duidelijk blijken dat hij geheel geloofde in Hitler’s ideeën over de rassenscheiding. De vrouw van de kleinzoon die Gustav Albrecht nooit zou kennen, mocht dus geen Joodse zijn of een kleurtje hebben. Wie denkt dat de hedendaagse antidiscriminatiewetten de vloer zouden aanvegen met een dergelijke bepaling in een testament heeft het mis. Want tot nu toe lijkt prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (48) alles wat hij bezit – en dat is nogal wat – te verspelen als hij trouwt met zijn grote liefde Carina Axelsson (49), een katholieke Amerikaanse met Mexicaans bloed. Het paar woont al jaren samen en heeft door de bizarre eis de kans gemist kinderen te krijgen, die volgens hetzelfde testament uitgesloten moeten worden omdat ze niet zouden voldoen aan de nazidenkbeelden van opa…. 

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen