Column Marcvanderlinden

De reserve

Hoewel de koninklijke familie groter is dan ooit, lijkt het aantal 'actieve' leden alleen maar te slinken. Op dit moment zijn het koningspaar en prinses Beatrix de meest actieve Oranjes als het gaat om openbare verplichtingen. Daarnaast zijn prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven ook nog actief, al lijken zij zo langzamerhand hun werkzaamheden als vertegenwoordiger van de monarchie aan het afbouwen te zijn.

Prins Constantijn en prinses Laurentien zouden de meest aangewezen personen zijn om de 'nieuwe Pieter en Margriet' te worden, maar zij hebben daar tot dusver weinig van laten zien. Laurentien zien we weliswaar regelmatig in het openbaar, maar haar activiteiten zijn vooral gericht op haar eigen werk dan wel bedrijf. Laurentien zet zich in voor veel goede zaken, maar onderneemt ook commerciële activiteiten, zoals het schrijven van boeken. Logisch: ze krijgt geen inkomen van de staat en moet dus zelf haar brood verdienen. Voor het vertegenwoordigen van de monarchie wordt ze niet veel ingezet. De Rijksvoorlichtingsdienst stuurt zelden een aankondiging met een openbare verplichting voor de prinses. Dat geldt nog meer voor prins Constantijn, die zelfs nagenoeg onzichtbaar is in onze monarchie. In het nieuwe nummer van tijdschrift Royalty staat een portret over de jongste zoon van prinses Beatrix en daaruit komt heel duidelijk naar voren dat hij zelfs liever niet wordt ingeschakeld om linten te knippen of bejaardentehuizen te openen. Toch zijn dat soort verplichtingen belangrijk binnen een monarchie. Het zijn nu vooral de koning, de koningin en prinses Beatrix die dat soort activiteiten ondernemen. Maar Beatrix is 77 jaar en zal op een gegeven moment gaan afbouwen. Tegen de tijd dat ze stopt, zullen ook Margriet en Pieter niet meer echt beschikbaar zijn. En dat betekent dat de monarchie tegen die tijd door twee personen zal worden vertegenwoordigd. Voor de zichtbaarheid van het koninklijk huis is dat niet goed. Willem-Alexander is, zo kan men verwachten, druk met de regeertaken. En koningin Máxima zal ook haar werkzaamheden voor de VN willen voortzetten. De kleinere evenementen, zoals de opening van een dorpsschool of de heropening van een gerestaureerd monumentaal pand, waarbij tot nu toe regelmatig een lid van het Koninklijk Huis aanwezig was, zullen het dan zonder Oranje moeten doen. En het zijn juist die dingen die een stevige basis voor een populaire monarchie leggen. Ook internationaal komen er 'probleempjes'. Want wie moet je naar huwelijken en begrafenissen sturen? Binnenkort doet zich al zo'n probleem voor als de Zweedse prins Carl Philip trouwt. Wie moet daar naartoe? De koning en koningin zijn eigenlijk een 'te hoge' afvaardiging voor dat feest en voor prinses Beatrix past het niet echt bij haar generatie. Zullen Constantijn en Laurentien toch gaan? We zullen zien! 

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen