De man van de koningin

In haar laatste toespraak als koningin stond koningin Beatrix stil bij haar echtgenoot, wijlen prins Claus. ’Door zijn nuchtere waarneming en relativerende benadering heeft hij bijzonder veel voor mij betekend. Met zijn inspanning voor ruimtelijke ordening, milieu, ontwikkelingssamenwerking en cultuur heeft hij de aandacht gericht op essentiële onderwerpen in de samenleving. Onze zonen heeft hij jong geleerd een open oog te hebben voor ontwikkelingen in de maatschappij en noden in de wereld. Zo heeft prins Claus ook ons Huis dichter bij de tijd gebracht. Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest’, zei ze toen. Ik moest eraan denken toen de Britse prins Philip bekendmaakte dat hij het rustiger aan gaat doen.

De positie van echtgenoot van een koningin is eigenlijk niet te benijden. En helemaal niet in de vorige eeuw, een tijd waarin de man traditioneel nog als de kostwinner en zelfs als hoofd van het gezin werd gezien. Een echtgenoot van een koningin was toen gedoemd om linten knippend en recepties aflopend zijn leven te vullen. Protocollair moest hij zelfs achter zijn vrouw lopen. Zeker voor de generatie van prins Philip en onze prins Bernhard zal dat moeilijk zijn geweest. In de periode dat zij trouwden konden getrouwde vrouwen bijvoorbeeld niet eens zelfstandig een bankrekening openen, maar desondanks waren zij ondergeschikt aan hun echtgenotes. Ook de echtgenoten van koningin Beatrix en koningin Margrethe van Denemarken hadden het moeilijk met hun rol en het gemis van een echte levensinvulling. De Deense prins Henrik beklaagde zich er enkele jaren geleden nog luidkeels over dat hij geen koning mocht zijn en slechts prins moest blijven toen zijn vrouw de troon besteeg. En daar valt wat voor te zeggen. Want hoewel Máxima wel koningin is, waren Claus en Bernhard geen koning, hoezo gelijkwaardig?

Hoewel we in onze tijd veel meer geëmancipeerd zijn, vraag ik me af of het nu makkelijker is om de echtgenoot van een regerend koningin te zijn. Prins Daniel van Zweden krijgt straks die rol en hij zal dan zijn eigen ambities ook opzij moeten zetten wanneer zijn vrouw het staatshoofd is. En straks zal de echtgenoot van prinses Amalia wellicht met dezelfde problemen als zijn voorgangers worden geconfronteerd. Maar wellicht zal hij dan wat hebben aan een goede biografie van prins Philip. Want die lijkt van alle echtgenoten van koninginnen het minste problemen te hebben gehad met zijn rol. Zijn geheim? Een flinke dosis humor gecombineerd met ijzeren discipline. 

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen