Beatrix’ geheime bezoek aan Luxemburg

Voor iemand die nagenoeg alleen maar over koningshuizen schrijft, zoals ik, is de Rijksvoorlichtingsdienst onmisbaar. Deze bestaat al vele jaren en over de dienst doen allerlei verhalen de ronde. Vooral journalisten die er zelden mee te maken hebben, roepen altijd dat er niet met de RVD te werken valt, dat de dienst vooral zaken verzwijgt en dat de medewerkers niet deugen. Dat is niet mijn ervaring. Ik werk al bijna 25 jaar met deze overheidsdienst en kan over het algemeen prima door één deur met de RVD’ers.

Maar dat betekent niet dat ik me nooit afvraag of de dienst haar naam – voorlichtingsdienst – wel helemaal waarmaakt. Ik zal u een voorbeeld geven. Afgelopen weekend vierde groothertog Jean van Luxemburg zijn 95ste verjaardag. Het Luxemburgse hof pakte flink uit vanwege dit heuglijke feit. Het voormalige staatshoofd werd gefêteerd op een concert, waarbij hij vooraf door kinderen en kleinkinderen werd toegesproken.

Ook buitenlandse vorstenhuizen waren hierbij. Het Belgische koningspaar was er uiteraard omdat Jean niet alleen het staatshoofd van een buurland was, maar ook de echtgenoot van tante Josephine-Charlotte, de zus van koning Albert van België. Koningin Sofia van Spanje was er, evenals het voormalige koningspaar van Griekenland en prins Hassan van Jordanië. Nederland werd vertegenwoordigd door prinses Beatrix. Kortom: het eerste grote royalty-evenement van het jaar.

Ik was echter verrast door de aanwezigheid van prinses Beatrix, want de Rijksvoorlichtingsdienst had vooraf niets laten weten over het bijwonen van dit feest door de prinses. Ook na de viering in Luxemburg bleef het stil. Was het feit dat het voormalige Nederlandse staatshoofd het feest van het voormalige staatshoofd van Luxemburg bezocht misschien niet belangrijk genoeg? En zo ja, wie bepaalt dan bij de RVD wat wel of niet belangrijk is om te vermelden? En zegt het woord ‘voorlichtingsdienst’ eigenlijk niet dat men gewoon datgene moet doen wat de naam zegt: voorlichten?

Vorig jaar was er een soortgelijk voorbeeld toen er ineens een lid van de Nederlandse koninklijke familie opdook bij de herdenking van de Slag bij Waterloo. Buitenlandse vorstenhuizen meldden het wel, de RVD echter niet. Ik kan me niet voorstellen dat de RVD het bezoek van Beatrix als een privébezoek heeft gezien en er om die reden niets over heeft gezegd. Het feest was immers gewoon voor pers toegankelijk. Alleen de Nederlandse pers wist er niks van. 

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen